top of page

Onze vereniging

c.v. de Torenuilen zet zich al meer dan 55 jaar in voor het carnaval in Puiflijk!

cv de Torenuilen 55 jaar

De Puiflijkse carnavals vereniging is in 1965 opgericht door Theo Gerrits, Arnold Tijnagel en Geert Donkers. Adriaan Kruisbergen was de eerste Prins Carnaval. Het Carnaval werd destijds nog in dorpshuis "de Lier" gevierd. Ook werd er een heuse dansgarde opgericht. Deze bestond ongeveer uit 8 tot 10 meiden die iedere carnaval hun beste beentje voortzetten.In het jaar 1975 is het complete carnaval verhuist naar zaal "de Linde" waar men het carnaval sinds die tijd nog steeds viert. Tijdens de carnavals dagen werd de zaal dan omgetoverd tot een geweldige residentie. De Prins werd onderling gekozen door middel van een stemming, ieder raad van Elf lid mocht hiervoor zijn stem uitbrengen. De uitgebrachte stemmen werden dan geteld door de bestuurs leden samen met Wim Mulders zodat er niet gesjoemeld kon worden door het bestuur. Degene met de meeste stemmen werd voor dat jaar de nieuwe prins van Puiflijk. Op zijn beurt koos de nieuwe Prins zijn adjudant en pages.

In 2000 is er een nieuw kiesstelsel ingevoerd, de nieuwe prins hoefde niet meer uit de raad van Elf te komen, het was ook mogelijk dat iemand buiten de raad van Elf gekozen wordt tot Prins. Frank de Jong was de eerste prins die van buiten de vereniging kwam. Ook werd er niet alleen meer gestemd door de raad van Elf maar door alle (elf gulden-) leden van C.V. de Torenuilen. En met succes; het nieuwe kies-systeem werd erg enthousiast ontvangen.  Sinds het 44 jarig jubileum in 2009  maakt men gebruik van een geheime commissie. Prins Hent had toen de primeur. Tijdens dit jubileum werden de oprichters van weleer benoemd tot erelid van de vereniging. 

In 2022 werd De Linde gesloten en is de vereniging terug op het oude nest: Dorpshuis De Lier.

Pööke

Pööke vereeuwigd bij Oude Toren

Carnaval in Pufluk start aan de voet van de Oude Toren, bij het beeld van Pööke. Hij wordt gezien als de oervader van het Maas en Waalse carnaval. Carnavalsclub De Hutstûrm gaf het Puiflijk cadeau tijdens hun 22 jarig bestaan. Diverse sponsoren, waaronder de Torenuilen droegen bij aan de verwezenlijking. Pööke, de zwerver die grappen en grollen maakte met zijn foekepot en later de roefelbus. Hij had altijd schik en verbeeldde zo de ware geest van carnaval. Pööke werd geboren in Druten, sliep op de steenoven in Afferden en sleet zijn laatste dagen in het oudemannenhuis in Puiflijk. "Pööke hoort bij de hele streek, maar omdat hij in Puiflijk is gestorven, hebben we gemeend het beeld hier te plaatsen."

"Tijdens het carnaval vervagen rangen en standen, staat de wereld op zijn kop. Meestal zijn standbeelden voorbehouden aan beroemdheden, aan kopstukken met grote verdiensten. Dat gold niet voor Pööke. Hij was een landloper. Dat juist hij een standbeeld heeft gekregen, past perfect bij het carnaval."

Hoofdsponsoren c.v. de Torenuilen

Horeca de Lier
Subsidie Company
Van Kol Friture
Megens Installatie
Norte.nu
Knippie by Sannie
H. Megens bouw- en timmerwerken
logo AGF tijssen
bottom of page